Coronavirus

IK MAG GEEN CLIËNTEN MET COVID-19  BEHANDELEN

Daarom verzoek ik u huiswaarts te keren als er sprake is van de ondergenoemde verschijnselen en telefonisch contact met mij op te nemen

• is er sprake van hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid?

• is er sprake van benauwdheid of longontsteking?

• is er sprake van koorts?

• bent u in contact geweest met iemand die COVID-19 heeft?

• bent u korter dan 2 weken geleden genezen van COVID-19?

• hebben eventuele huisgenoten deze klachten?

Als één of meerdere van bovengenoemde punten van toepassing zijn, dan ben ik genoodzaakt tot het maken van een nieuwe afspraak

Hartelijke groet


Petra de Bruin
Helena Huid-en Voetverzorging