Coronavirus

IK MAG GEEN CLIËNTEN MET COVID-19 BEHANDELEN

Daarom verzoek ik u huiswaarts te keren als er sprake is van de ondergenoemde verschijnselen en telefonisch contact met mij op te nemen.

• is er sprake van hoesten, keelpijn, niezen en/of verkoudheid?

• is er sprake van benauwdheid of longontsteking?

• is er sprake van koorts?

• bent u in contact geweest met iemand die COVID-19 heeft?

• bent u korter dan 2 weken geleden genezen van COVID-19?

• hebben eventuele huisgenoten deze klachten?

Als één of meerdere van bovengenoemde punten van toepassing zijn, dan ben ik genoodzaakt tot het maken van een nieuwe afspraak.

Mijn voornemen is, om per afspraak de tijd ruimer te plannen. Als blijkt dat er meer tijd nodig is om de behandeling volledig te laten zijn, ben ik genoodzaakt om de extra tijd naar verhouding in rekening te brengen. Normaal gesproken plan ik maximaal 35 tot 45 minuten voor €33,- Voor de extra tijd en evt. middelen die noodzakelijk blijken (voor de extra desinfectie) ga ik, naar verhouding meerkosten in rekening brengen. Zodra de situatie het toelaat keer ik uiteraard weer terug naar de oude situatie. Ik vraag u hiervoor begrip.

Fijn dat ik weer van start kan en hoop u snel weer in goede gezondheid te ontvangen. 

Petra de Bruin 

Helena Huid-en Voetverzorging